157

Rasaerba idraulico – mod. RIT

Rasaerba idraulico - Hydraulic Strimmer

Rasaerba idraulico - Hydraulic strimmer

Rasaerba idralico - Hydraulic strimmer

Rasaerba idraulico modello RIT2

Rasaerba idraulico - Hydraulic Strimmer - mod. RIT2

RIT2