Rasaerba idraulico – mod. RIT

  Rasaerba idraulico - Hydraulic Strimmer

  Rasaerba idraulico - Hydraulic strimmer

  Rasaerba idralico - Hydraulic strimmer

  Rasaerba idraulico modello RIT2

  Rasaerba idraulico - Hydraulic Strimmer - mod. RIT2

  RIT2